Nietolerancja pokarmowa

Kto powinien wykonać test?